‫ نتایج برای #بانک_قرض_الحسنه_رسالت

جستجوی هشتگ

شما قادر به مشاهده 7 مورد از 15 مورد هستید
سید احسن سلیمانی   امور همیاری اجتماعی استان کردستان
در بانک قرض الحسنه رسالت صورت گرفت: 🔺درخواست دسته چک ورفع سوءاثرچک به صورت غیرحضوری 🔹مشتریان #‫بانک_قرض_الحسنه_رسالت می توانند درخواست دسته چک ورفع سوءاثرچک خود را به صورت غیرحضوری در پیشخوان مجازی رسالت ثبت کنند. 🔹 #‫پیشخوان_مجازی_رسالت...
در بانک قرض الحسنه رسالت صورت گرفت: 🔺درخواست دسته چک ورفع سوءاثرچک به صورت غیرحضوری 🔹مشتریان #‫بانک_قرض_الحسنه_رسالت می توانند درخواست دسته چک ورفع سوءاثرچک خود را به صورت غیرحضوری در پیشخوان مجازی رسالت ثبت کنند. 🔹 #‫پیشخوان_مجازی_رسالت...
در بانک قرض الحسنه رسالت صورت گرفت: 🔺درخواست دسته چک ورفع سوءاثرچک به صورت غیرحضوری 🔹مشتریان #‫بانک_قرض_الحسنه_رسالت می توانند درخواست دسته چک ورفع سوءاثرچک خود را به صورت غیرحضوری در پیشخوان مجازی رسالت ثبت کنند. 🔹 #‫پیشخوان_مجازی_رسالت...
سید احسن سلیمانی   امور همیاری اجتماعی استان کردستان
در بانک قرض الحسنه رسالت صورت گرفت: 🔺درخواست دسته چک ورفع سوءاثرچک به صورت غیرحضوری 🔹مشتریان #‫بانک_قرض_الحسنه_رسالت می توانند درخواست دسته چک ورفع سوءاثرچک خود را به صورت غیرحضوری در پیشخوان مجازی رسالت ثبت کنند. 🔹 #‫پیشخوان_مجازی_رسالت...
امین غلامی (رهیار ایثار استان فارس )
در بانک قرض الحسنه رسالت صورت گرفت: 🔺درخواست دسته چک ورفع سوءاثرچک به صورت غیرحضوری 🔹مشتریان #‫بانک_قرض_الحسنه_رسالت می توانند درخواست دسته چک ورفع سوءاثرچک خود را به صورت غیرحضوری در پیشخوان مجازی رسالت ثبت کنند. 🔹 #‫پیشخوان_مجازی_رسالت...
امین غلامی (رهیار ایثار استان فارس )
در بانک قرض الحسنه رسالت صورت گرفت: 🔺درخواست دسته چک ورفع سوءاثرچک به صورت غیرحضوری 🔹مشتریان #‫بانک_قرض_الحسنه_رسالت می توانند درخواست دسته چک ورفع سوءاثرچک خود را به صورت غیرحضوری در پیشخوان مجازی رسالت ثبت کنند. 🔹 #‫پیشخوان_مجازی_رسالت...
محمد حیاتی (همیار فرهنگی استان لرستان)
#‫آیفونی ها از همراه بانک رسالت خدمات بگیرند 🔺نسخه pwa به کمک ios آمد 🔹مدیراجرایی فناوری اطلاعات بانک قرض الحسنه رسالت از راه اندازی اپلیکیشنpwaبرای رفع مشکل نسخهios#همراه_بانک_رسالت خبرداد. 🔹سیدمحمدرضا مصطفوی افزود: با توجه به تحریم طیف وسیعی...